Welkom bij PCO Etten-Leur

PCO Etten-Leur is een kleinschalige Stichting die drie basisscholen onder haar beheer heeft:3-scholenafbeelding2

De scholen zijn allen kleinschalig en hebben dezelfde uitgangspunten. Ook in het aanbod en manier van onderwijs geven lijken de scholen op elkaar. De leerkrachten overleggen veel onderling en volgen samen nascholing. Samen zijn we een krachtig team. 

Hier leest u waar we voor staan en wat we belangrijk vinden 

Missie 

De stichting stelt zich ten doel om voor nu en in de toekomst goed onderwijs te geven vanuit christelijke waarden en normen.
De scholen van de stichting hebben als leidraad voor hun visie de bijbel. De bijbel biedt ons een samenhangend geheel van antwoorden op levensvragen. Waarden als verdraagzaamheid, respect en vergevingsgezindheid zijn in onze scholen herkenbaar en zichtbaar.
Ze worden op een kritische en onderzoekende wijze eigen gemaakt.
Wij geven ons geloof op een eigentijdse wijze plaats in ons onderwijs, daarnaast staan we uiteraard open voor mensen zonder of met een andere religie, die we graag uitnodigen deel te nemen aan ons onderwijs.

Kernwaarden:

  1. Weten dat je mag zijn wie je bent.
  2. Ontdekken en ontwikkelen van talenten.
  3. Samen met elkaar.
  1. Weten dat je mag zijn wie je bent We dragen uit dat iedereen waardevol is en zichzelf mag zijn. Jij doet ertoe! We leren onze kinderen verdraagzaam te zijn, respect voor elkaar te hebben en zorgzaam zijn naar de ander. We begeleiden kinderen naar een waardevol lid van de samenleving.
  2. Ontdekken en ontwikkelen van talenten Talenten zijn er in allerlei soorten. We helpen onze kinderen bij het ontdekken en ontwikkelen daarvan. Dat doen we door het geven van adaptief onderwijs en het aanbieden van een breed aanbod (cognitief, motorisch, sociaal-emotioneel, creatief en expressief). Door de juiste talenten in te zetten bereiden wij de leerlingen zo optimaal mogelijk voor op hun rol in de maatschappij en het Voortgezet onderwijs. 3. Samen met elkaar We weten dat je samen meer bereikt dan alleen. Door samen bezig te zijn kun je elkaar helpen en inspireren.

Daarom hebben we veel aandacht voor samenwerken.

  • Kinderen leren met elkaar.
  • Leerkrachten zijn elkaar tot belangrijke steun.
  • Ouders en leerkrachten zijn partners in de vorming en opvoeding van kinderen.

Leave a Reply